RODO
 
Szanowni Państwo,
 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez "102 Pomysły Na" Karolina Małgorzata Płonka, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 18/2, Szczecin, oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "102 Pomysły Na" Karolina Małgorzata Płonka, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 18/2, Szczecin.
Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: +48501288899, lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: "102 Pomysły Na" Karolina Małgorzata Płonka, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 18/2.  Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: biuro@102pomysłyna.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”. 2. Państwa dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych.  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa 5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. 8. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.   * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Regulamin serwisu 102 Pomysły Na - www.102pomyslyna.pl

Regulamin zawierania transakcji w formie zakupu usługi projektowej dostępny jest w zakładce KUP ONLINE.
Dodatkowo każdy produkt zawiera opis zakresu prac oraz regulamin zakupu.
Informacje zawarte w powyższym Serwisie stanowią własność przedsiębiorstwa.
w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji. Jakiekolwiek kopiowanie lub wykorzystywanie  
tych informacji bez zgody firmy „102 Pomysły Na” Karolina Małgorzata Płonka jest bezprawne.

Z Poważaniem Zespół 102 Pomysły Na

RODO
 
Szanowni Państwo,
 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez "102 Pomysły Na" Karolina Małgorzata Płonka, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 18/2, Szczecin, oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "102 Pomysły Na" Karolina Małgorzata Płonka, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 18/2, Szczecin.
Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: +48501288899, lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: "102 Pomysły Na" Karolina Małgorzata Płonka, ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 18/2.  Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: biuro@102pomysłyna.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”. 2. Państwa dane przetwarzane są w celach podatkowych i rachunkowych.  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa 5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. 8. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.   * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Regulamin serwisu 102 Pomysły Na - www.102pomyslyna.pl

Regulamin zawierania transakcji w formie zakupu usługi projektowej dostępny jest w zakładce KUP ONLINE.
Dodatkowo każdy produkt zawiera opis zakresu prac oraz regulamin zakupu.
Informacje zawarte w powyższym Serwisie stanowią własność przedsiębiorstwa.
w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji. Jakiekolwiek kopiowanie lub wykorzystywanie  
tych informacji bez zgody firmy „102 Pomysły Na” Karolina Małgorzata Płonka jest bezprawne.


Z Poważaniem Zespół 102 Pomysły Na

Korzystając ze strony akceptujesz politykę plików cookies oraz politykę prywatności.